YUŞA ENTEGRE AŞ KALİTE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve firmaların isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde geri dönüştürülmesi/Kazanılması raporlanması esastır.

Genel kalite kontrol anlayışını yansıtacak bazı örnek prensipler şöyledir.

Risk konularında işvereni uyarmak,

Problemler oluşmadan önce gerekli olan önlemleri almak

Alınan önlemler hakkında işvereni önceden bilgilendirmek.

Nakliye ve Geri dönüşüm aşamalarında kademeli kalite kontrol sistemi ve prosedürleri uygulayarak kalite kusurlarını tamamen önlemek.

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli arttırılması için YUŞA ana süreçlerinin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir.

       YUŞA çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere;

Alacağı kararlarda YUŞA ismini ve işverenle yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak,

YUŞA Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacaktır,

Sonuçlandıramayacağı hiç bir konuda işverene  söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracak,

Mevcut bilgi ve tecrübelerini YUŞA çalışanları ile paylaşacak,

Politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

YUŞA, İSGÇK POLİTİKASI

Yüklendiği tüm projelerde İş Sağlığı & Güvenliği (İSG) ve Çevre Koruma kurallarını dikkate almak YUŞA nın  birincil önceliğidir.

İhale hazırlık aşamasından projenin kesin kabulüne kadar olan süreçte yürüttüğü tüm aktivitelerin çevre boyutlarını ve İSG risklerinin belirlenmesinin,

Riskleri ve etkilerini kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla gerekli önlemlerin iş başlamadan planlanmasının ve henüz problemlerle karşılaşılmadan alınmasının,

Çalışanların, İş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma ile ilgili düzenlemelere katılımının sağlanmasının, etkin bir şekilde yürütülebilmesi için şirket çalışma yöntemleri ve uygulamaları sürekli geliştirilmektedir.