tehlikesiz atıklar

Tehlikesiz atık kapsamında olan demir ve demir dışı metaller için ön işlem;

(Toplama, Konteynır hizmeti, Lojistik, Ayırma, Depolama, Presleme)

  • Dkp, Extra, 1.Grup, 2.Grup 3.Grup
  • Krom
  • Alüminyum
  • Bakır
  • Kablo